Torgny Schunnesson Rare Books

En ny Wis-Bok upptagande åtta stycken kända svenska visor

En ny Wis-Bok upptagande åtta stycken kända svenska visor. Utstyrd med bilder och ornamenter skurna i träsnitt. Föreningen Original-Träsnitt, Stockholm, 1915.
4:o i ett trevligt halvpergament-band med marmorerade pärmar och övre guldsnitt. Båda omslagen medbundna. Bara lätta bruksspår. Ädre namnteckning på främre pärms insida. Nummer 60 av 300 numrerade exemplar. Med illustrationer i träsnitt av bl. a. Harriet Sundström, Siri Magnus, Artur Salén och Anna Sahlström. En udda bok i den svenska bokfloran.
200 SEK