Torgny Schunnesson Rare Books

Freud, Adler m. fl

Freud, Adler m. fl. Psykoanalysen. 1. Freud och hans skola. 2. Den adlerska läran och psykosyntesen. Söderström & Co. , Helsingfors 1924.
Två delar i en välbunden 8vo-volym i ett blått halvfranskt band med sparsmakat förgylld rygg, marmorerade pärmar och övre guldsnitt. Marmorerade försättsblad. Blekt rygg med liten fläck, annars bra skick. Veck på första titelbladet, i övrigt ren och fin inlaga. Främre omslagen medbundna. 161 sid. + 148 sid.
Redigerad av Poul Bjerre.
200 SEK