Torgny Schunnesson Rare Books

Källström, O

Källström, O; Medeltida kyrksilver från Sverige och Finland förlorat genom Gustav Vasas konfiskationer. + 14 lösa sidor förteckning av de kyrkor som tas upp i verket. Mit einer zusammenfassung in deutscher sprache:Das durch die konfiskationen der reformation verloren gegangene MITTELALTERLICHE EDELMETALLGER�T der kirchen und klöster schwedens und finnland. Svenska kyrkans diakonistyrelses Bokförlag, Stockholm, 1939.
Stor 8vo inbunden i ett brunt välbundet halvfranskt band med förgylld ryggtext. Ex-Libris på insidan av främre pärm. Främre omslag medbundet och i bra skick. Ett bra exemplar. 373 sid. + 14 lösa sidor.
Large hardbound 8vo in a brown half leather binding with spine lettered in gilt. Ex-Libris on inide of front board. Front wrapper bound in. A fine copy. 373 p. + 14 separate pages.
250 SEK