Torgny Schunnesson Rare Books

Det heliga landet

Det heliga landet. Det heliga landet sedt i fogelperspektiv Utsigt af de orter och städer hvilka omtalas i Den Heliga Skrift. P. A. Huldbergs Bokhandel, Stockholm, utan år. Ca. 1880.
8vo i illustrerade pärmar med klotrygg. Lätt fläck nertill på bakre pärm. Namnteckning på främre pärms insida. Bra exemplar. Med en utvikbar kolorerad och litograferad karta med geografiska angivelser för både Nord- och Syd-Palestina. Helt och rent exemplar. Mäter ca. 55 x 40 cm.
Tryckt av F. Brockhaus i Leipzig.
150 SEK