Torgny Schunnesson Rare Books

Serning, Inga & Forssman, Erik m. fl. , text & Liljeroth, Erik, foto

Serning, Inga & Forssman, Erik m. fl. , text & Liljeroth, Erik, foto. Dalarna. Ett bildverk. Nr. 31 av bibliofilupplagans 133 numrerade exemplar. Allhems förlag, Malmö, 1971.
Folio i förlagets röda marokängband med förgylld dekor på ryggen och pärmarna. Helt guldsnitt. Förvaras i en lätt skadad dekorerad kassett med signerad originalkopia av färgfotot Vårgryning i tjäderskog av Hilding Mickelsson. Nr. 31 av bibliofilupplagans 133 exemplar med J. Fr. Martins akvatintetsning Almoge i Mora i originalavdrag från den i Nationalmuseum bevarade plåten. Magnifikt illustrerat verk.
1800 SEK