Torgny Schunnesson Rare Books

Karolinska förbundet

Karolinska förbundet. Att illustrera stormakten. Den svenska Fortifikationens bilder 1654-1719. Historiska Media, Lund, 2001. Första upplagan.
Tvär - 4o inbunden i ett trevligt illustrerat pappband. Ett fint exemplar. Med texter om de militära kartsamlingarna hos Fortfifikationen, om kartor och konst, militör kartering och militära kartor under karolinsk tid, om Fortifikationens ritare och Bildernas publik. Trevligt illustrerad med gamla kartor i färg. 144 sid.
Karolinska förbundets årsbok 1999 och Meddelanden från Krigsarkivet XX.
200 SEK